بسم الله الرحمن الرحیم 

04 فروردين, 1398

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار
برچسب ها:

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 كارداني پيوسته

الكترونيك-الكترونيك عمومي

الكتروتكنيك- برق صنعتي


 معدن-استخراج معدن

متالورژي-ريخته گري

صنايع نساجي-صنايع نساجي

كارداني ناپيوسته 

آموزش ديني و عربي

آموزش و پرورش ابتدايي

حسابداري

آموزش زبان و ادبيات فارسي

كارداني فني قدرت

كارداني فني نرم افزار كامپيوتر

كارداني فني عمران

كارداني فني كارهاي عمومي ساختمان

كارداني فني نساجي

كارشناسي پيوسته 

زبان و ادبيات فارسي

آموزش زبان انگليسي

 فقه و مباني حقوق اسلامي

علوم اقتصادي

مديريت صنعتي

گردشگري

حسابداري

فيزيك

مهندسي اپتيك و ليزر

فيزيك مهندسي

شيمي-محض

شيمي-كاربردي

زيست فناوري

گياهپزشكي

مهندسي فضاي سبز

نقاشي

طراحي پارچه

طراحي لباس

ارتباط تصويري

مرمت بناهاي تاريخي                                                                          

مهندسي معماري

مهندسي پليمر

مهندسي برق

مهندسي عمران

مهندسي مكانيك

مهندسي مواد و متالورژي

مهندسي نساجي

مهندسي صنايع (رشته جديد)
مهندسي شيمي (رشته جديد)
مهندسي `پزشكي (رشته جديد)
مهندسي هسته اي (رشته جديد)
مهندسي كامپيوتر(رشته جديد)
علوم و مهندسي صنايع غذايي (رشته جديد)
علوم سياسي (رشته جديد)
علوم تربيتي-برنامه ريزي آموزشي (رشته جديد)
مديريت بازرگاني (رشته جديد)

كارشناسي ناپيوسته 

آموزش ديني-عربي

آموزش و پرورش ابتدايي

آموزش علوم تجربي

حسابداري

ارتباط تصويري

طراحي و تكنولوژي دوخت

گرافيك-تصويرسازي

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

مهندسي تكنولوژي برق-قدرت

مهندسي تكنولوژي متالورژي –ذوب فلزات

مهندسي تكنولوژي صنايع نساجي

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

مهندسي اجرايي عمران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

Untitled 1 

 

 فرم درخواست برگزاری امتحان جامع دوره دکتری تخصصی  - 4 برگ

توجه : نمره قبولی در امتحان جامع برای ورودیهای 94 و ما قبل 15 و برای ورودیهای 95 به بعد 16 می باشد . - چاپ فرمها به صورت یکرو انجام شود .

pdf icon

  فرم معادل سازی دروس گذرانده شده قبلی

توجه : حداقل نمره معادل سازی در دوره کاردانی و کارشناسی 12 - حداقل نمره معادل سازی در دوره کارشناسی ارشد 14 و حداقل نمره معادل سازی در دوره دکتری تخصصی 16 می باشد .

pdf icon

 فرم معرفی به استاد - فقط دوره های کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )

توجه : آخرین مهلت اخذ و ثبت نمره معرفی به استاد در نیمسال اول ، پایان دی ماه - نیمسال دوم ، پایان خردادماه و نیمسال تابستان ، 15 شهریور ماه می باشد . 

pdf icon

فرم اعلام انصراف از تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی

توجه : ترتیب مراجعه و اعلام انصراف به شرح روبرو :1-ارائه درخواست  به گروه آموزشی/ دانشکده 2- مراجعه به مرکز مشاوره 3-تعهد ولی دانشجو به آموزش دانشگاه 4-مراجعه به اداره امور آموزشی

pdf icon

فرم چک لیست کنترل فارغ التحصیلی دانشجویان 

توجه : ترتیب مراجعه و دریافت چک لیست کنترل فارغ التحصیلی به شرح روبرو :1-ارائه درخواست فارغ التحصیلی به گروه آموزشی 2-ارائه به رییس آموزش دانشکده 3- ارائه به اداره امور آموزشی(خدمات آموزش)

pdf icon

فرم حذف واحد مازاد بر سقف واحد

توجه : توسط کارشناس گروه آموزشی و به ترتیب : 1 - بررسی توسط گروه آموزشی / دانشکده 2- اعلام به اداره برنامه ریزی آموزش 3- بایگانی جهت درج در پرونده و سوابق دانشجو

pdf icon

فرم تائید اخذ واحد پایان نامه (رساله)/ تمدید پایان نامه (تمدید رساله) کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

توجه : جهت اخذ پایان نامه (رساله) یا تمدید پایان نامه (تمدید رساله) در هر ترم 1- مراجعه به گروه آموزشی/دانشکده 2- مراجعه به امور شهریه 3- مراجعه به گروه یا اداره برنامه ریزی آموزش جهت ثبت پایان نامه یا تمدید پایان نامه 

pdf icon

فرم مجوز انتخاب واحد بیش از سقف بدلیل فارغ التحصیلی یا ممتازی ( کاردانی و کارشناسی )

توجه : مخصوص دانشجویان ترم آخر یا دانشجویان ممتاز که تمایل به اخذ واحد بیش از سقف انتخاب واحد دارند . مراحل به ترتیب : 1-مراجعه به گروه آموزشی/ دانشکده و نظر کارشناس مربوطه 2- مراجعه به گروه معارف در صورت لزوم 

pdf icon

فرم حذف واحد بدلیل مشروطی در ترم قبل ( کاردانی و کارشناسی ) 

توجه : مخصوص دانشجویان با میانگین ترمی کمتر از 12 ، توسط کارشناس گروه آموزشی و به ترتیب : 1 - بررسی توسط گروه آموزشی / دانشکده 2- اعلام به اداره برنامه ریزی آموزش 3- بایگانی جهت درج در پرونده و سوابق دانشجو

pdf icon

فرم مجوز تداخل ساعت امتحانی پایان ترم (مخصوص دانشجویان ترم آخر ) 

توجه :انجام مراحل به ترتیب :1-درخواست دانشجو 2- بررسی کارشناس گروه/مدیر گروه / رییس آموزش دانشکده وصدور مجوز در سامانه آموزش- دانشجو موظف است یک هفته قبل از شروع امتحانات جهت تکمیل فرم دوامتحانی به امتحانات مراجعه نماید. 

pdf icon

فرم معرفی به استاد (ماده 47 آیین نامه آموزشی) ترم جبرانی

توجه : مخصوص داشجویانی که معدل کل کمتر از صدور مدرک تحصیلی کسب نموده  و قصد جبران معدل دارند . به ترتیب : 1- درخواست دانشجو 2-تایید گروه / اموزش دانشکده 3- تائید اداره خدمات آموزش 4- انتخاب واحد توسط اداره برتامه ریزی

pdf icon

فرم ماده 24 آیین نامه آموزشی(اخذ و انتخاب دروس در یکی از واحدهای دانشگاهی بدلیل عدم ارائه در واحد مبدا) - مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد 

توجه : ماده 24 مخصوص کسانی است که : 1-دروس درخواستی در واحد مبدا ارائه نشده باشد 2-استفاده از ماده 24 یکبار در طول تحصیل امکان پذیر است 3-سقف واحد 8 وبرای ورودی های 95 به بعد 6 واحد می باشد .

pdf icon

فرم ماده 55آیین نامه آموزشی(اخذ و انتخاب دروس در یکی از واحدهای دانشگاهی بدلیل عدم ارائه در واحد مبدا) - مخصوص دانشجویان کارشناسی و کاردانی 

توجه : ماده 55مخصوص کسانی است که : 1-دروس درخواستی در واحد مبدا ارائه نشده باشد 2-سقف واحد برای دانشجویان تمام وقت 11 ، پاره وقت 9 و آموزش معلمان 7 واحد می باشد .

pdf icon

فرم تعهد نامه عدم مشروطی در ترم جدید (ویژه دانشجویان دارای مجوز کمیسیون موارد خاص )

توجه : اجازه یک نیمسال دیگر ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص و تعهد عدم مشروطی در ترم پیش رو

pdf icon

فرم حذف 3/16 (دانشجوياني كه در كليه جلسات 3 هفته از ترم آموزشي غيبت موجه در كلاس درس داشته باشند توسط استاد حذف 3/16 خواهند شد)

توجه : اين فرم مخصوص اساتيد بوده و توسط استاد درس تكميل ،‌پس از تائيد دانشكده يا گروه در موعد مقرر ( يك هفته قبل از شروع امتحانات ) به اداره امتحانات ارائه نمايند . 

pdf icon

فرم حذف تكرار درس (ویژه دانشجویاني كه درس تكراري اخذ نموده اند )

توجه :اين فرم توسط رييس آموزش دانشكده تكميل وبه اداره برنامه ريزي آموزش جهت اقدام ارسال مي كند .

pdf icon

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 ::سرفصل رشته های مقطع دکتری تخصصی:: 

نام رشته کد رشته توضیحات
 الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث  13116
حسابداری 17508 قابل اجرا از ورودی 96 به بعد
حسابداری 17205 قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 96 به بعد
حقوق کیفری و جرم شناسی 17193
زبان و ادبیات فارسی 17184
مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی 17203
مشاوره 17189
حقوق عمومی 17192
 مالی – مهندسی مالی 17398 
مدیریت صنعتی – تولید و عملیات و تحقيق در عمليات 17375 مصوب سال 94 - قابل اجرا از نيمسال اول 96-95
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 17377 مصوب سال 92 - قابل اجرا از نيمسال اول 96-95 -قابل اجرا تا ورودي 95 و منسوخ از ورودي 96 و به بعد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 17506 قابل اجرا از ورودي 96 و به بعد

 

::سرفصل رشته های مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:: 

نام رشته کد رشته توضیحات
حسابداری 15376                                        مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95                                       
 حسابداری  15266
آموزش زبان انگلیسی  15515 قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 
 آموزش زبان انگلیسی  15214  
 تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی  15307 منسوخ از ورودی 92 به قبل 
 مديريت بازرگاني-بازاريابي
15385  مصوب سال 94 ، قابل اجرا از اول 96-95 
  مديريت بازرگاني با شش گرايش  15260  
 
 
 

 

 ::سرفصل رشته های مقطع کارشناسی پیوسته:: 

نام رشته کد رشته توضیحات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ::سرفصل رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته:: 

نام رشته کد رشته توضیحات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ::سرفصل رشته های مقطع دکتری کاردانی ناپیوسته:: 

نام رشته کد رشته توضیحات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ::سرفصل رشته های مقطع کاردانی پیوسته:: 

نام رشته کد رشته توضیحات
 
 
 
 
 
 
 
 

updating

  

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

توجه : 1- چارت ترمی بر اساس مقطع تحصیلی تنظیم شده است  2- این صفحه در حال بروز رسانی می باشد .

مقطع دکتری حرفه ای  :

 دكتراي حرفه اي 

مقطع دكتراي تخصصي :

 حقوق خصوصي

 حقوق كيفري و جرم شناسي

 مشاوره

 ادبيات و زبان فارسي

 علوم قرآن و حديث

حسابداري

مديريت دولتي

 مديريت رسانه

 مديريت بازرگاني

 مديريت صنعتي

 مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 95

 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 95

 مديريت مالي

 مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته :

 حقوق جزا و جرم شناسي

انديشه هاي امام خميني - ره

 علوم ارتباطات

 فقه و مباني حقوق

 فيزيولوژي ورزشي

 ادبيات فارسي

آموزش زبان انگليسي

مدیریت ورزشی

حقوق خصوصي

 قرآن و حديث

 مشاوره و راهنمايي

 روانشناسي باليني

 روانشناسي عمومي

 مترجمي زبان انگليسي

 مديريت دولتي گرايش مالي

 مديريت دولتي منابع انساني

 اقتصاد انرژي

 برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

 حسابداري

 حسابداري 95

  علوم اقتصادي 

 مديريت بازرگاني

 مديريت صنعتي

 مديريت صنعتي 95

 مديريت مالي

 مديريت اجرايي

 مديرت دولتي بودجه و ماليه عمومي

 برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و كارداني :

 كارشناسي آموزش زبان انگليسي

 كارشناسي ناپيوسته آموزش و پرورش ابتدايي

 پرستاري ورودي 93 به بعد

updating

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نام و نام خانوادگي : دکتر مسعود رضا شیشه بر
سمت : مدير كل آموزش و تحصيلات تکميلي
مدرك تحصيلي : دکتري تخصصي
رشته تحصيلي : شیمی تجزیه
محل کسب آخرين مدرک تحصيلي : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

شايد مهم ترين بخش در هر جامعه اي پرداختن به تحصيلات عاليه است که موجب خواهد گرديد در زمينه هاي مختلف پايگاههاي فکري ايجاد شود و اين دور نما سبب رشد اقتصادي و بالندگي آن جامعه خواهد شد. در اينجا تحصيلات تکميلي با توجه به نگاه عميقتر به مسائل تحقيقاتي رکن اساسي را خواهد داشت که در اين واحد دانشگاهي توجه خاصي به آن صورت پذيرفته است.
در اين راستا مي توان به سابقه اين موضوع در دانشگاه اشاره نمود که در سال 1371 پس از گذشت چند سال بستر سازي دانشگاه آزاد اسلامی یزد موفق گرديد اولين رشته هاي کارشناسي ارشد خود را بنيان نهد و امروز شاهد آن هستيم که تعداد قابل توجهی رشته دکتری و کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به فعالیت زیر نظر اساتید مجرب ایجاد شده است. در ادامه به تعدادی از این رشته ها در مقطع دكتري اشاره می گردد :
1 – دكتري مهندسي برق – الكترونيك
2 - دكتري مهندسي برق – قدرت
3 – دكتري مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
4 – دكتري مهندسي عمران – مديريت ساخت
5 – دكتري مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
6 – دكتري حسابداري
7 – دكتري مديريت صنعتي
8 – دكتري مديريت بازرگاني
9 – دكتري مديريت دولتي
10 – دكتري مديريت رسانه
11 – دكتري زبان و ادبيات فارسي
12 – دكتري مشاوره و راهنمائي
13 – دكتري علوم ارتباطات اجتماعي
14 – دكتري الهيات و معارف اسلامي – علوم قران و حديث
15 – دكتري حقوق جزا و جرم شناسي
16 – دكتري حقوق خصوصي
17 – دكتري اصلاح نباتات
18 – دكتري محيط زيست – آلودگي محيط زيست
19 – دكتري علوم پزشكي
20 – دكتري شيمي آلي
21 – دكتري شيمي معدني
22 – دكتري شيمي تجزيه
23 – دكتري مهندسي شيمي
24 – دكتري مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف
25 – دكتري تكنولوژي نساجي
( ليست كامل رشته ها به تفكيك دانشكده در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد در سايت موجود است )
امور تحصيلات تكميلي دانشگاه امروز به صورت نيمه متمركز در هر دانشكده به صورت مجزا با همراهي مجموعه تحصيلات تكميلي دانشگاه انجام مي پذيرد. وظيفه برنامه ريزي، اداره و هدايت كليه امور آموزشي مربوط به دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي، تصميم گيري درباره مسائل آموزشي، سياست گذاري و اتخاذ تمهيدات لازم در جهت گسترش آموزش هاي آزاد و ارتقا كيفيت آموزشي و اجراي دوره هاي آموزشي و ارزيابي آنها در دوره هاي تحصيلات تکميلي بر عهده تحصيلات تكميلي دانشگاه مي باشد.
در تحصيلات تکميلي با تشکيل شوراهاي آموزشي در دانشكده ها مسائل مختلف دانشجوئي و رويکردهاي تحقيقاتي تحصيلات تکميلي مرتباً مورد بازبيني قرار مي گيرد. تعدادي از اهم اين مسائل را مي توان در ادامه مورد توجه قرار داد:
1 – جذب تعداد قابل توجهي استادان به عنوان تمام وقت و حق التدريس تا در جهت افزايش کيفي دانشجويان برنامه ريزي شود.
2– خريد امکانات و تجهيزات آموزشي در سطح تحصيلات تکميلي دانشگاه
3- جذب امکانات کمک آموزشي و تاسيس سالنهاي مختلف کنفرانس و مطالعه براي دانشجويان کارشناسي ارشد و دكتري
4 – خريد صدها جلد کتاب فارسي و لاتين براي رشد و بالندگي رويکردهاي تحقيقاتي
5 – ايجاد دوره هاي کمک آموزشي براي دانشجويان کارشناسي ارشد و دكتري و ارائه گواهيهاي معتبر
6 – سرويس دهي تمام وقت از ساعت 8 صبح تا 8 شب در سايت هاي IT تحصيلات تکميلي که موجب انجام پروژه هاي کارشناسي ارشد و دکتري به بهترين نحو ممکن شده است.
7- رويکرد جذب استادان تمام وقت و برنامه ريزي بيشتر براي استفاده از استادان تمام وقت داخلي
8–برنامه ريزي آموزشي براي تاسيس رشته هاي جديد کارشناسي ارشد و دکتري
9– برگزاري جلسات دفاعيه با حضور اساتيد نخبه کشوري
10– تسهيل مسائل آموزشي دانشجويان با همکاريهاي مستمر بخش آموزش دانشگاه
در پایان لازم است اشاره نمود تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی یزد با ایجاد سیستم مدیریتی خاص خود سعی در حل مشکلات دانشجویان دارد و این امکان برای دانشجویان فراهم گردیده است با ایجاد سیستم انتقادی روند اجرائی امور که در بعضی از موارد نیازمند اصلاحات خاص است بر اساس اختیارات بخشنامه ای تغییر یابد.
با آرزوی توفیق روز افزون برای خدمت گزاران عرصه علم و خدمت به میهن اسلامی

آدرس دانشگاه

آدرس: یزد, صفائیه، بلوار شهدای گمنام

 کدپستی: 8916871967

تلفن: 03531872200

تلفن:  سایر بخش‌ها

نمابر:  03538214810

رایانامه: email1info
وبگاه: www.iauyazd.ac.ir

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

رایانامه: email1این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نمابر: 03538214810

دریافت نرم‌افزار همراه دانشگاه

تا اطلاع ثانوی امکان استفاده از نرم‌افزار وجود ندارد.

لطفا از سامانه‌های آموزشی استفاده نمایید.

Android ios

 

آمار وبگاه

کاربران
51
مطالب
831
نمایش تعداد مطالب
4159135

ما 528 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.