بسم الله الرحمن الرحیم 

30 خرداد, 1398

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

دانشگاه‌هاى آزاد اسلامى سراسر ايران

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامى[/col]
[col class="span4"][/col]
[col class="span4"][/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آستارا[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ابهر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اراک[/col] [/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اردستان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اردکان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی استهبان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر[/col] [/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اقلید[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اهر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ایذه[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ایلام[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بابل[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بافت[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بناب[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آباده[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بندر لنگه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]

[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]

[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بوکان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامى پرند[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تبریز[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تفت[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تفرش[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی جهرم[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی خمین[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی خوی[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی دامغان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی دزفول[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی رشت[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی رودهن[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی زابل[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی زنجان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ساری[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ساوه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سقز[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سروستان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سمنان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سنندج[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شبستر[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهرری[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شیراز[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شیروان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی طبس[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فراهان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فردوس[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی قزوین[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی قوچان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی کرج[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی کرمان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی گچساران[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی گرگان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی لارستان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی لامرد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامى مشهد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مراغه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مرند[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مشهد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ملایر[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی میانه[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نایین[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نطنز[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نکا[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی همدان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج[/col][/row]

 

آدرس دانشگاه

آدرس: یزد, صفائیه، بلوار شهدای گمنام

 کدپستی: 8915813135

تلفن: 9 - 03538211391

تلفن:  سایر بخش‌ها

نمابر ریاست:  03538214810

نمابر دبیرخانه:  03538215034

رایانامه: email1info
وبگاه: www.iauyazd.ac.ir

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

رایانامه: email1این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نمابر: 03538214810

دریافت نرم‌افزار همراه دانشگاه

تا اطلاع ثانوی امکان استفاده از نرم‌افزار وجود ندارد.

لطفا از سامانه‌های آموزشی استفاده نمایید.

Android ios

 

آمار وبگاه

کاربران
53
مطالب
833
نمایش تعداد مطالب
4318535

ما 287 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.