چاپ کردن این صفحه

دوره های تخصصی، ویژه و عمومی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یزد برنامه ریزی شده است.

مسئول ارزیابی عملکرد و توانمندسازی واحد یزد خبر داد:


دوره های تخصصی، ویژه و عمومی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یزد برنامه ریزی شده است.


دوره های تخصصی، ویژه و عمومی برای اعضاء هیئت علمی و کارمندان در دانشگاه آزاد اسلامي يزد برگزار مي شود.


به گزارش خبرنگار آنا از يزد، دکتر عباس جهان آرا مسئول ارزیابی عملکرد و توانمندسازی واحد یزد خبر از برگزاری دوره های تخصصی، ویژه و عمومی برای اعضاء هیئت علمی و کارمندان دانشگاه داد که باعث ایجاد پویایی و نشاط و تقویت نظام آموزشی می شود.
وی در این رابطه افزود، در جهت ارتقاء سطح دانش و تجربه ومهارت همکاران و تقویت نظام آموزشی مبتنی بر علم وتجربه، دفتر ارزیابی عملکرد و توانمند سازی دانشگاه نسبت به برگزاری دوره های عمومی و تخصصی، ویژه اعضاء هیئت علمی و کارکنان اقدام كرده است.
جهان آرا گفت، در این راستا دوره های تخصصی سرقت علمی، مترجمی متون علمی، آینده پژوهی در مرحله اول برای اعضاء هیئت علمی و همچنین دوره های عمومی و تخصصی متعدد برای کارکنان مانند دوره مهارتهای هفتگانه ICDL، آئین نگارش و مکاتبات اداری و آشنایی با سوره های اخلاق محور قران کریم، ارتقاء فرهنگ نشاط و امید به زندگی و... طبق برنامه تعیین شده به صورت یک تقویم مدون و مصوب سازمان مرکزی برگزار خواهد شد.
دکتر جهان آرا در پایان گفت:" طبق بخشنامه سازمان برای دوره های برگزار شده گواهی معتبر صادر و شرکت کنندگان از امتیازات تعریف شده برخوردار می شوند."

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

آخرین‌ها از روابط عمومی